Projectomschrijving

Achtergrond

Correctie van een scheefstaand neustussenschot (septumcorrectie) is de meest uitgevoerde KNO operatie bij volwassenen in Nederland. Over het nut van deze ingreep bestaat echter onduidelijkheid.

Vraagstelling

Wat is het effect van een septumcorrectie vergeleken met een niet-chirurgisch beleid op de kwaliteit van leven en de neuspassage bij volwassenen?

Doel

Vaststellen in hoeverre patiënten met neusverstoppingsklachten door een scheefstaand neustussenschot gebaat zijn bij een septumcorrectie.

Werkwijze

Aan deze open, multi-center, gerandomiseerde trial namen 203 volwassenen deel. Bij 102 patiënten werd een septumcorrectie verricht en 101 patiënten werden afwachtend of medicamenteus behandeld. In beide groepen werd de kwaliteit van leven en de neuspassage gemeten op 3, 6, 12 en 24 maanden.

Uitkomsten

Patiënten die een septumcorrectie ondergingen, scoorden gemiddeld beter dan patiënten die een niet-chirurgisch beleid volgden; zowel op kwaliteit van leven als op neuspassage. De verschillen waren het grootst na 6 maanden, maar bleven gedurende de volledige 2 jaar aanwezig.

Wetenschapsagenda

Dit onderzoek sluit aan op de KNO Wetenschapsagenda (2013)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website