Projectomschrijving

Correctie van een scheefstaand neustussenschot (septumcorrectie) is de meest uitgevoerde KNO operatie bij volwassenen in Nederland. Er is geen richtlijn beschikbaar voor indicatiestelling van de ingreep. Wat is het effect van een septumcorrectie vergeleken met een afwachtend beleid op de kwaliteit van leven en de neuspassage bij volwassenen?

Het identificeren van de groep patiënten die het meest gebaat is bij een septumcorrectie, leidend tot een meer eenduidige indicatiestelling.

In deze open multi-centre gerandomiseerde trial worden 200 volwassenen geïncludeerd met neuspassageklachten en een septumdeviatie. Bij 100 patiënten wordt een septumcorrectie verricht en 100 patiënten ondergaan een afwachtend (medicamenteus) beleid. Patiënten worden 2 jaar gecontroleerd op baseline en na 3, 6, 12 en 24 mnd.
Verschillen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, objectieve metingen van de neuspassage, symptoomscores en kostenvergelijking op het gebied van gezondheidszorg tussen beide groepen.

Dit onderzoek sluit aan op de KNO Wetenschapsagenda (2013)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website