Projectomschrijving

Belangrijkste doel van de studie is te bepalen of:

  • het gebruik van een internet-based platform: Eigen Regie (ER) er toe leidt dat: 1) cliënten meer mogelijkheden ervaren voor zelfmanagement, 2) betere kwaliteit van leven ervaren en 3) minder zorgconsumptie
  • ER geïmplementeerd wordt zoals bedoeld en hoe het gebruik ervan wordt ervaren door cliënten en hun hulpverleners en Mantelzorgers.

Cliënten en hulpverleners kunnen via ER betrouwbare informatie verkrijgen, samenwerken, communiceren en het verloop van de behandeling volgen. In ER komen verschillende interventies samen: interventies met betrekking tot zelfmanagement (, het gebruik van evidence based zorgprogramma’s (uit de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie), en van interventies voor betere samenwerking tussen cliënten en hulpverleners.

Verwacht wordt dat het aantal face to face contacten tussen cliënten en hulpverleners zal verminderen en het aantal telefonische en email contacten toe zal nemen door het werken met ER, het aantal crisis situaties en (her)opnames zal verminderen met als gevolg een afname van 15% van totale tijd door hulpverleners besteed aan zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website