Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De gedachte achter het landelijk medicatiedossier is dat medicatieveiligheid toeneemt als medicijnen nauwgezet elektronisch worden gedocumenteerd.
In dit project is uitgezocht wat artsen moeten weten en kunnen om zo’n (kostbaar) elektronisch systeem optimaal te gebruiken. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld en getest bij 124 artsen in 2 ziekenhuizen; de helft van hen diende als controle.

Resultaten

Van ruim duizend patiënten konden de eigen gegevens worden vergeleken met wat hun arts in het systeem had genoteerd. Hoewel de artsen die de scholing volgden beter scoorden op een kennistoets, was er geen verschil in de accuratesse van de medicatiedossiers: deze waren niet compleet in bijna 95% van de gevallen in beide groepen. Het gemiddelde percentage discrepante geneesmiddelen per arts was bijna 50% en verschilde niet tussen de groepen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen worden gemist: dit gold voor gemiddeld 4% van de dossiers per arts in de interventiegroep en 7% in de controlegroep.
Door 19 patiënten uitvoerig te interviewen is onderzocht welke factoren bijdragen aan ‘empowerment’ van patiënten ten opzichte van hun eigen medicatie. Hieruit kwamen de volgende factoren naar voren: het ervaren van verbondenheid (relatedness), van autonomie en van beschikken over voldoende kennis en vaardigheden (competence). Deze resultaten zijn bedoeld om artsen (bij) te scholen op dit onderwerp.

Samenvatting bij start

Optimaal elektronisch medicatie voorschrijven op de polikliniek

Het doel van dit onderzoek is het optimaal gebruik van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) op de polikliniek. Een Elektronisch Voorschrijf Systeem is een computerprogramma waarmee een arts medicatie voorschrijft. Nu gebruiken artsen op de polikliniek deze systemen nog weinig, of niet optimaal. Voordelen van elektronisch voorschrijven worden dus niet benut. Daarnaast hebben de bestaande systemen veel beperkingen.
In deze studie wordt een training ontwikkeld om optimaal elektronisch medicatie voor te schrijven op de polikliniek. Artsen leren ook om te gaan met beperkingen van systemen.
We onderzoeken wat artsen nodig hebben om het Elektronisch Voorschrijf Systeem optimaal te gebruiken. Dan ontwikkelen we de training. Vervolgens onderzoeken we of het volgen van de training leidt tot minder fouten bij het voorschrijven. Artsen van de interne geneeskunde in vier ziekenhuizen doen mee. De resultaten bieden handvaten voor een training voor alle artsen op de polikliniek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website