Projectomschrijving

Depressies resulteren in hoge lijdensdruk en verlies van productiviteit. Helaas reageert 10-20% van de patiënten niet voldoende op beschikbare therapieën, resulterend in een therapieresistente depressie (TRD). Een veelbelovende behandeling voor TRD patiënten is diepe hersenstimulatie, of Deep Brain Stimulation (DBS). DBS is een operatieve behandeling, waarbij elektroden in specifieke diepgelegen hersendelen en onderhuids worden verbonden met een batterij, die elektrische pulsen afgeeft.
Wij hebben de kosten en effectiviteit van DBS vergeleken tussen 16 patiënten die behandeld werden met DBS en 14 patiënten die werden behandeld met de gangbare behandelmethode (‘treatment as usual’, TAU). Wij vonden dat 43,75% van de DBS patiënten op de behandeling reageerden tegenover 14,29% in de TAU groep. Uit de economische analyse blijken de kosten van DBS gelijkaardig te zijn aan TAU. Deze bevindingen wijzen er op dat DBS in de toekomst een goed alternatief kan zijn voor de behandeling van TRD patiënten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website