Projectomschrijving

Diabetes tijdens de zwangerschap geeft een hoog risico op complicaties. De GlucoMOMS
studie heeft onderzocht of het aanvullend gebruik van een nieuwe techniek, de Continue
Glucose Monitor (CGM) leidt tot een betere zwangerschapsuitkomst dan de standaard
behandeling. Ruim 300 zwangeren met diabetes type 1 of 2 of met een insuline afhankelijke
zwangerschapsdiabetes werden willekeurig geloot voor ofwel aanvullend gebruik van de
retrospectieve CGM elke 6 weken ofwel standaard behandeling. Primair werd er gekeken naar
de belangrijkste complicatie van diabetes in de zwangerschap: kinderen met een hoog
geboortegewicht. Er werd geen verschil gezien tussen beide groepen. Behalve minder vaak
een zwangerschapsvergiftiging bij CGM gebruik werd er geen verschil gezien in
zwangerschapsuitkomsten van moeder en kind. Concluderend kan gezegd worden dat de
behandeling van diabetes tijdens de zwangerschap mbv een retrospectieve CGM niet effectief
is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website