Projectomschrijving

Voor de behandeling van mensen met een depressie is een landelijke multidisciplinaire richtlijn Depressie ontwikkeld. Om het werken volgens deze richtlijn te stimuleren is het Depressie-initiatief opgezet. Onderdeel daarvan is het in 2006 gestarte Doorbraakproject Depressie bij 24 huisartsenpraktijken. Belangrijkste onderdeel van de richtlijn is mensen met een lichte depressie geen medicijnen voor te schrijven maar hen te verwijzen naar andere (meer effectieve) behandelingen als een leren omgaan met problemen, bewegen of gesprekken met een psycholoog. Het Trimbos Instituut heeft het effect van het Doorbraak project onderzocht. Als gevolg van de begeleiding en ondersteuning tijdens het Doorbraak project gingen de huisartsen fors minder medicijnen voorschrijven en meer verwijzen naar andere behandelingen. Van deze lichtere behandelingen knapten patiënten net zo goed op als patiënten die de gebruikelijke zorg kregen. Na een jaar functioneerden de ‘licht behandelde’ patiënten beter. Zij konden ook eerder aan het werk. Mede daardoor zijn de kosten bij het volgen van de richtlijn lager.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website