Projectomschrijving

Voor 30-50% van de lichamelijke klachten, die patiënten presenteren kan geen medische verklaring gegeven worden. Veel patiënten met langdurige onverklaarde klachten voelen zich niet serieus genomen door hun dokter, terwijl artsen zich vaak tekort voelen schieten in hun medisch handelen en/of de klachten niet kunnen aanvaarden als reëel.

Effectieve consultvoering bij deze patiëntengroep leidt tot preventie van somatoforme stoornissen, verbetering van welzijn van patiënten en kostenbesparing door het voorkomen van overbodig medisch specialistisch ingrijpen. Een training consultvaardigheden voor specialisten, toegespitst op deze omvangrijke patiëntengroep, kan hieraan bijdragen.

Het Erasmus MC beoogt deze training voor medisch specialisten te ontwikkelen en de effectiviteit en doelmatigheid hiervan te onderzoeken via een Randomised Controlled Trial met individuele randomisatie op artsniveau, interventie op artsniveau en effectmeting op patiënt- en artsniveau.

De training consultvaardigheden beslaat 4 dagdelen en gaat in september 2011 van start.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website