Projectomschrijving

De zorg voor en begeleiding van mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld, kan door diverse hulpverleners worden geleverd. Onderzoek in Nijmegen vergeleek de (kosten)effectiviteit van  de zorg en begeleiding door een team van de geheugenpoli met de (kosten)effectiviteit van de zorg en begeleiding door de huisarts. Het onderzoek is  uitgevoerd onder 175 koppels van een dementerende en diens mantelzorger. Het laat 1 jaar na het stellen van de diagnose geen verschillen zien tussen de groep die begeleiding krijgt vanuit de geheugenpoli en de groep die door de huisarts wordt begeleid. Ook wat de kosten van de begeleiding betreft verschillen de beide groepen niet. De conclusie is dat de voorkeur van de patiënt/mantelzorger de leidraad moet zijn bij de keuze door wie de zorg en begeleiding uitgevoerd moeten worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website