Projectomschrijving

Crew Resource Management (CRM) kan de patiëntveiligheid op de Intensive Care (IC) verbeteren. Zo’n medische teamtraining stimuleert het gebruik van niet-klinische vaardigheden, zoals leiderschap, bewustzijn van risico’s en communicatie. Een eenduidig effect van CRM in de zorg is echter nog nooit aangetoond. In deze studie evalueren we het effect van CRM op de patiëntveiligheid op de IC.
Zes IC’s uit topklinische ziekenhuizen doen mee aan de studie. Drie afdelingen worden getraind en drie IC’s dienen als controle afdeling. De evaluatie bestaat uit een voor- en nameting. In deze metingen wordt gekeken naar het effect van CRM op verkregen inzichten, gedrag en de organisatie.
Deze studie geeft op systematische wijze inzicht in de werking en de kosteneffectiviteit van CRM. Dit zal implicaties hebben voor een mogelijke brede inzet van CRM in andere ziekenhuizen of ziekenhuisafdelingen in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website