Projectomschrijving

Eerder onderzoek heeft laten zien dat internetondersteuning van zelfmanagement bij astma, bestaande uit monitoring van astma controle, web-based behandeladviezen, online voorlichting en e-consulten, op kosten-effectieve wijze leidt tot een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven, klachtenvrije dagen en longfunctie. In het ePROM project is onderzocht welke belangrijke belemmeringen en bevorderende factoren er nog zijn voor brede invoering van internetondersteuning van zelfmanagement bij astma. Hiertoe zijn focusgroep interviews verricht met patiënten, huisartsen en praktijkverpleegkundigen en is het web-based systeem PatiëntCoach ontwikkeld. Dit systeem zal binnenkort voor patiënten met astma beschikbaar komen. Vervolgens wordt nu onderzocht wat de beste strategie is voor brede invoering bij zowel patiënten als zorgverleners. Daarnaast wordt de kosteneffectiviteit onderzocht, gerelateerd aan de kwaliteit van leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website