Projectomschrijving

Het is bewezen dat het toepassen van ‘zorgbundels’ op verpleegafdelingen leidt tot betere patiëntenzorg. Een bundel is een aantal bewezen effectieve handelingen die tezamen toegepast moeten worden door een professional, hetgeen helaas niet altijd gebeurt. Om te onderzoeken wat een werkzame manier is om een bundel voor het geven van bloedtransfusies in te voeren op de Intensive Care van het Academisch Medisch Centrum, zijn twee wijzen van het invoerenvan die bloedtransusiebundel met elkaar vergeleken. Eén groep verpleegkundigen kreeg maandelijks reactie op hoe goed zij als groep de bundel hadden toegepast, de andere groep kreeg na elke toegediende bloedtransfusie persoonlijk informatie over wat zij goed hadden gedaan of wat beter kon. De laatste groep bleek de bloedtransfusiebundel veel vaker toe te passen dan de groep die maandelijks feedback had gehad. Ook bleef deze groep het beter doen na afloop van de onderzoeksperiode. Uit deze studie blijkt dat persoonlijke terugkoppeling geven aan verpleegkundigen weliswaar een periode arbeidsintensief is, maar een zinvolle invoeringsmethode van zorgbundels lijkt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website