Projectomschrijving

De ACRE trainingsrobot is ontwikkeld om revalidatie na CVA te ondersteunen. In deze studie zijn de kosten en effecten van ACRE training bij fragiele ouderen bepaald. Tevens hebben we geprobeerd vast te stellen of ACRE training een waardevolle toevoeging kan zijn aan de standaard therapie in verpleeghuisrevalidatie.
De onderzoeksmethode is gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De studiegroep kreeg extra ACRE training, de controle groep alleen standaard therapie. Voor en na de trainingsperiode zijn motorische vaardigheden, gevolgen van de CVA voor dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en depressiviteit gemeten.
In totaal zijn 24 patiënten geïncludeerd. Bij deze kleine aantallen zijn geen significante verschillen gevonden. Een groot aantal van 136 patiënten moesten worden geëxcludeerd. De voornaamste reden hiervoor zijn gebrek een aan fysieke of cognitieve vermogens.
Wij verwachten dat kosteneffectieve inzet van ACRE in CVA revalidatie bij fragiele ouderen alleen geschikt zal zijn voor een selecte groep van patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website