Projectomschrijving

Huisartsen werken veel volgens richtlijnen. Deze worden over het algemeen goed opgevolgd al is de variatie tussen huisartsen groot. Dit uit zich onder andere in grote verschillen in voorschrijfgedrag en het aanvragen van (laboratorium)onderzoeken. Eerder (kleinschalig) onderzoek toonde aan dat een methode om de kwaliteit van het werk van de huisarts te verbeteren uitvoerbaar en kosteneffectief is. Hierbij krijgt de huisarts informatie over zijn/haar eigen manier van werken in vergelijking met die van collega’s. In Maastricht is het effect onderzocht van invoering van deze methode op grotere schaal (50 huisartsgroepen verdeeld over 24 regio’s). Gebrek aan medewerking van de huisartsen (en apothekers) heeft ertoe geleid dat er veel minder huisartsen aan de studie hebben meegedaan dan verwacht. Veel huisartsen waren wel enthousiast maar konden niet genoeg tijd vrijmaken voor deelname aan het onderzoek. Bij de huisartsen die wel meededen verbeterde de praktijkvoering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website