Projectomschrijving

Intensive care unit (ICU)-patiënten worden meestal kunstmatig beademd en krijgen vaak veel vocht toegediend om de bloeddruk goed te houden. Het toegediende vocht treedt deels uit de bloedbaan, en komt dan voor een deel in de longen terecht. Niet tijdig onderkennen en behandelen van te veel longvocht verlengt de duur van beademing en daarmee de duur van het verblijf op de ICU.
Longechografie is een simpele, veilige, stralingsvrije beeldvormende techniek waarmee kan worden vastgesteld of de longen te veel vocht bevatten.

Longechografie kan zo vaak als nodig worden herhaald, vooral ook omdat het geen belasting voor de patiënt met zich meebrengt.
In dit onderzoek willen wij testen of artsen met behulp van longechografie beter in staat zijn om te veel longvocht tijdig te onderkennen en te behandelen bij ICU–patiënten die worden beademd. Daarmee zou de beademingsduur en opnameduur op de ICU verkort kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website