Projectomschrijving

Patiënten met eindstadium nierinsufficiëntie hebben een grote kans op overlijden en op hart- en vaatziekten. Online-hemodiafiltratie (HDF) is een dialysetechniek waarbij afvalstoffen effectiever worden verwijderd dan bij standaard hemodialyse (HD). Dit zou een verbetering kunnen betekenen voor deze patiënten.

Onderzoek
De primaire onderzoeksvraagstelling van CONTRAST is dan ook of het risico op overlijden en op presentatie van hart- en vaatziekten bij patiënten die worden behandeld met online HDF lager is dan bij standaard hemodialyse.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat HDF niet-kosteneffectief is op basis van het kostenniveau van 2009. Een verlaging door de industrie van de kosten voor disposables en daarmee een verkleining van het verschil hiervan tussen HD en HDF, zal HDF meer kosteneffectief maken.
Een uitgebreide economische analyse wordt gedaan om de toegenomen kosten (duurdere behandeling) en de afgenomen kosten (minder ziekte) te vergelijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website