Projectomschrijving

Ongeveer de helft van de thuiswonende mensen met dementie ontvangt geen professionele hulp of ondersteuning. Zij krijgen alleen hulp van hun naasten. Door deze mensen in een eerder stadium van de ziekte te bereiken, kunnen we ook meer voor hen doen om zo goed mogelijk te leven met de gevolgen van dementie. Daarom wil “Eerder Erbij” onderzoeken wat de behoeftes zijn wat betreft informatie en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten.

Deelnemers worden uitgenodigd via casemanagers, dementieverpleegkundigen en wijkverpleging. Er worden groepssessies aangeboden met voorlichting en vaardigheden aan zowel de mantelzorger als aan de persoon met dementie om hun welzijn te verbeteren, de druk op mantelzorgers te verlichten, en de persoon met dementie te helpen langer thuis te kunnen blijven. Deelnemers worden gevolgd en gevraagd naar hun zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, en hun zorggebruik. De resultaten zullen laten zien of tijdige ondersteuning toegevoegde waarde heeft.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website