Projectomschrijving

Netvliesaandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van verlies van gezichtsvermogen bij oudere volwassenen. Een medicamenteuze remming van de groeifactor VEGF (vascular endothelial growth factor) kan een gunstig effect hebben. Men ontvangt hierbij herhaaldelijke injecties in het oog wat een verslechtering van het zicht kan voorkomen. De effecten verschillen echter sterk per patiënt.

Het proces naar steeds verdergaande visusbeperking en onzekerheid rondom de werking van de anti-VEGF injecties kan grote invloed hebben op het psychosociaal welbevinden van patiënten. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 patiënten depressie/angstklachten ervaart.

Om patiënten hierbij te ondersteunen wordt via Internet een zelfhulpcursus (genaamd E-PsEYE) aangeboden, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Deze interventie vraagt relatief weinig inspanning van professionals. In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wordt de kosteneffectiviteit van deze interventie vastgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website