Projectomschrijving

174 patiënten die ooginjecties ontvingen voor netvliesaandoeningen, met tenminste milde klachten van depressie/angst, hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de begeleide Internet-interventie E-PsEYE. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 70 jaar en 58% van hen is man. Ook zijn 8 patiënten en 20 professionals geïnterviewd om bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van E-PsEYE te bepalen.
Er werd een kleine significante afname van depressie gevonden door het volgen van E-PsEYE, maar geen significante afname in angst of verbetering in kwaliteit van leven. Ook werd een bescheiden maatschappelijke kostenbesparing gevonden die niet met voldoende zekerheid kon worden toegeschreven aan de interventie. Verschillende barrières en bevorderende factoren werden genoemd. Strategieën die zich hierop concentreren, kunnen het gebruik van E-PsEYE in de toekomst verbeteren, zoals intensievere ondersteuning bij e-health toepassingen en ondersteuning bij het (h)erkennen van mentale klachten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website