Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afdeling dermatologie & Allergologie van het UMC Utrecht heeft het ' eczeemportaal' ontwikkeld voor patiënten met constitutioneel eczeem (CE). Het eczeemportaal bestaat uit e-consultatie met de dermatologie-verpleegkundige, een op maat gesneden website, monitoring van de huidklachten en zelfmanagementtraining.

In een RCT is de kosteneffectiviteit van zorg via het eczeemportaal vergeleken met de gebruikelijke face-to-face zorg op de polikliniek; vanuit een maatschappelijk perspectief. Aan de studie hebben volwassenen en ouders van jonge kinderen met CE meegedaan.

Uit de resultaten blijkt dat zorg via het eczeemportaal even effectief is als de gebruikelijke zorg op de uitkomsten kwaliteit van leven, ernst eczeem en intensiteit van jeuk. De kans dat zorg via het eczeemportaal leidt tot lagere kosten is ≥73%; met name door lager werkverzuim.

Wij concluderen dat e-health een waardevolle bijdrage levert aan zorg voor patienten met CE.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de resultaten van deze gerandomiseerde en gecontroleerde studie blijkt dat e-health -de zorg via het eczeemportaal- even effectief is als de gebruikelijke face-to-face zorg voor patienten en ouders van jonge kinderen met constitutioneel eczeem (CE). Er waren geen significante verschillen te zien na drie en twaalf maanden op ziekte-specifieke kwaliteit van leven, ernst van eczeem en intensiteit van de jeuk.

Zowel directe kosten als indirecte kosten van zorg waren berekend. Het verschil in direct kosten tussen de interventie groep en controle groep was €24 (95%CI: -360 to 383), dit verschil was -€618 (95% CI: -2502 to 1143) voor indirecte kosten, met name door minder werkverzuim in de interventie groep. Het verschil in totale kosten tussen de interventie en controle groep was -€594 per patient voor het eerste jaar van de behandeling. De kans dat de kosten in de interventiegroep lager zijn wordt geschat op 73%.

Wij concluderen dat e-health een waardevolle bijdrage levert aan de zorg voor patienten met CE.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het probleem dat in dit onderzoek ‘E-health in caring for patients with atopic dermatitis' centraal staat betreft de inefficientie van de standard geplande vervolgconsulten voor volwassen patienten met constitutioneel eczeem (CE) en ouders van jonge kinderen met CE bij de dermatoloog en de dermatologisch verpleegkundige. Om dit te onderzoeken wordt een economische evaluatie uitgevoerd in een gerandomiseerd en gecontroleerd design. De gebruikelijke zorg wordt vergeleken met e-health, bestaande uit monitoring van het verloop van CE en de directe gevolgen ervan en zelfmanagement training door een nurse Practitioner (NP) via een persoonlijke website: het ‘eczeemportaal’. De hypothese van de studie is dat de voorgestelde interventie leidt tot een combinatie van kostenbesparing en verhoging van de kwaliteit van leven.

Primaire uitkomstmaten zijn directe en indirecte kosten van zorg (vaste kosten van e-health service, polikliniekbezoeken, werkverzuim van volwassenen en ouders van jonge kinderen) en kwaliteit van leven.

Secundaire uitkomstmaten zijn: patiëntentevredenheid en ernst en uitgebreidheid van de aandoening. De gegevens worden op drie momenten verzameld (baseline, na 3 en 12 maanden). Er worden 2 keer 100 patiënten geïncludeerd. De balans tussen kosten en effecten wordt onderzocht door middel van een multicriteria analyse die de alle kosten en uitkomsten in beide armen weergeeft.

De studie is in februari 2006 gestart. Tot nu toe heeft de nadruk gelegen op includeren van patiënten. Momenteel zijn er 160 (van de 200) patiënten geïncludeerd. Er wordt op de drie verschillende locaties, AZU, WKZ (beiden UMC Utrecht)en ErasmusMC geïncludeerd. In Rotterdam heeft de inclusie een grote achterstand opgelopen. Door in het UMC Utrecht meer patiënten te includeren dan gepland is het streven om in totaal toch 200 patiënten te includeren. Met het includeren van de patiënten is tevens een start gemaakt met de gegevensverzameling.

Verder is er bekendheid gegeven aan het eczeemportaal en de E-health studie door verschillende presentaties en publicaties. Het eczeemportaal heeft de LEVV innovatieprijs 2007 gekregen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezien de status van de studie, namelijk het includeren van patiënten en dataverzameling, kan nog niet worden aangegeven in hoeverre de doelstelling van de studie is gerealiseerd evenmin of de vraagstelling is beantwoord.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The problem investigated in this proposal is the inefficiency of scheduled visits for patients with atopic dermatitis (AD) and parents of young children with AD.

The subject of the study is an economic evaluation comparing usual care with e-health consisting of internet guided monitoring and self-management training by a nurse practitioner(NP)using a personal website. It is expected that the proposed intervention combines cost savings with an improvement in quality of life.

In a randomized controlled trial e-health for adults and parents of young children with AD will be compared with usual care, consisting of scheduled follow-up visits to the dermatologist and the dermatology nurse practitioner.

Primary outcome measures are direct and indirect costs of care (fixed costs of e-health service; out-patient visits; days off work by adult patients and the parents of patients with AD) and Quality of Life. Secondary parameters are patient satisfaction and severity and extensiveness of the AD.

Data-analysis will take place at three moments (baseline, after 3 and 12 months). Based on the power calculation two times 100 patients will be sufficient. The balance between costs and effects will be addressed using a multi-criteria analysis representing all outcomes and costs for both adults and parents of children. The total duration of the project is three years: patient inclusion 1,5 year, continuation 1 year and processing data 0,5 year.

 

 

Het probleem dat in dit onderzoeksvoorstel centraal staat betreft de inefficiëntie van de standaard geplande vervolgconsulten voor volwassen patiënten met constitutioneel eczeem(CE) en ouders van jonge kinderen met CE bij de dermatoloog en dermatologisch verpleegkundige. Om dit te onderzoeken wordt een economische evaluatie uitgevoerd in een gerandomiseerd en gecontroleerd design. De gebruikelijke zorg wordt vergeleken met e-health, bestaande uit monitoring van het verloop van CE en de directe gevolgen ervan en zelfmanagement training door een nurse practitioner (NP) via een persoonlijke website. De hypothese van deze studie is dat de voorgestelde interventie leidt tot een combinatie van kostenbesparing en verhoging van kwaliteit van leven.

Primaire uitkomstmaten zijn directe en indirecte kosten van zorg (vaste kosten van e-health service, polikliniekbezoeken, werkverzuim van volwassenen en ouders van jonge kinderen) en kwaliteit van leven.

Secundaire uitkomstmaten zijn: patiententevredenheid en ernst en uitgebreidheid van de aandoening. De gegevens worden op drie momenten verzameld (baseline, na 3 en 12 maanden). Er worden 2 keer 100 patienten geincludeerd. De balans tussen kosten en effecten wordt onderzocht door middel van een multicriteria analyse die de alle kosten en uitkomsten in beide armen weergeeft. Het onderzoek duurt drie jaar: 1,5 jaar inclusie, 1 jaar vervolg en 0,5 jaar data-analyse en verwerken gegevens.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website