Projectomschrijving

Mensen die lijden aan allergisch eczeem gaan regelmatig in het ziekenhuis op controle bij hun dermatoloog of dermatologieverpleegkundige. In Utrecht is onderzocht in hoeverre een virtueel consult (e-health) het bezoek aan het ziekenhuis kan vervangen. Hiervoor werd een website ontwikkeld met informatie en tips over het omgaan met eczeem. Via de website heeft de patiënt (of de ouder van een jonge patiënt) bovendien contact met de dermatologieverpleegkundige die op maat gemaakte adviezen geeft. Deze vorm van zorg blijkt even goed te werken als het klassieke bezoek aan het ziekenhuis. De ernst van het eczeem, de mate van jeuk en de kwaliteit van leven van de patiënt zijn in beide gevallen vergelijkbaar. Elektronische zorg is daarentegen wel goedkoper dan de gebruikelijke zorg, voornamelijk als gevolg van minder werkverzuim.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website