Projectomschrijving

Als een ongeboren baby te klein lijkt voor de zwangerschapsduur is er mogelijk een groeiprobleem omdat de placenta niet goed werkt. De baby is dan bedreigd. De baby kan echter ook ‘normaal’ klein zijn. Omdat een groeiprobleem ernstige gevolgen voor een baby kan hebben (oa sterfte) behandelen we alle kleine baby’s als zodanig. Voor normale baby’s is dat onnodig en wellicht schadelijk.
In dit onderzoek wordt de placentafunctie ingeschat met een echometing van twee bloedvaten: in het hoofd en in de navelstreng. Als de verhouding daartussen afwijkend is, is de baby mogelijk bedreigd.
Onderzoeksvraag: is het beter een baby versneld geboren te laten worden zodat het minder lang blootgesteld is aan ondervoeding, maar minder rijp is?
Plan: Vrouwen met een baby die echoscopisch te klein lijkt worden gevolgd en als de echometingen afwijkend worden wordt ze gevraagd deel te nemen aan het gerandomiseerde onderzoek, waarbij de baring wordt nagestreefd of wordt afgewacht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website