Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background/relevance for policy: Bij de beoordeling en evaluatie in de gezondheidszorg spleen steeds vaker waarderingen van gezondheidstoestanden een belangrijke rol. Zulke waarderingen van gezondheidstoestanden worden bijvoorbeeld gebruikt om de maatschappelijke last van verschillende ziekten uit te drukken, maar ook om resultaten van medische interventies met elkaa te vergelijken. De Nederlandse richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek bevelen aan om kwaliteit-van-leven gecorrigeerde levensjaren (QALY's) als uitkomstmaar te gebruiken. De EQ-5D is een gezondheidstoestand classificatie systeem dat gebruikt kan worden voor het berekenen van zulke waarderingen van gezondheidstoestanden. Echter, een Nederlandse validatie is tot op heden niet uigevoerd, daarnaast is er ook discussie over enkele methodologische aspecten die samenhangen met het verkrijgen van waarderingen en het opstellen van de rekenregel van de EQ-5D. Objective: Het doel van deze studie is om te komen tot Nederlandse utiliteiten voor de EQ-5D. Daarnaast zullen enkele verschillende varianten van de afname van waarderingen van EQ-5D gezondheidstoestanden met elkaar vergelijken worden om de effecten hiervan op het algoritme te bepalen. Research question: Hiervoor wordt met behulp van de vertalde EQ-5D een set van gezondheidstoestanden gecreëerd die worden gewaardeerd door een deel van de Nederlandse bevolking. Study design: In totaal zullen er 5 verschillende sets van gezondheidstoestanden worden aangemaakt. Iedere set zal bestaan uit 17-20 verschillende gezondheidstoestanden. Study population / data sources: Een representatieve steekproef van 100 personen uit de Nederlandse populatie zullen de gezondheidstoestanden waarderen. Data analysis: Met behulp van moderne analyse technieken zal een algoritme worden opgesteld waarmee het mogelijk wordt om individuele beschrijvingen van gezondheidstoestanden om te rekenen naar een maatschappelijke waardering van deze gezondheidstoestand. Vooral het meten van zogenaamde 'negatieve utiliteiten' roept methodologische vragen waaraan binnen dit onderzoek extra aandacht zal worden besteed. Ook andere methodologische aspecten zullen uitgebreid onderzocht worden. Time schedule: De studie zal in twee jaar worden uitgevoerd, waarbij vooral de systematische analyse veel tijd zal vergen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website