Projectomschrijving

Patiënten met lokaal uitgebreide endeldarmkanker worden standaard behandeld met chemo en bestraling gevolgd door een operatie. Soms verdwijnt als gevolg van de chemoradiatie de tumor volledig, in welk geval het achterwege laten van de operatie een aantrekkelijke optie zou zijn, maar alleen wanneer het zeker is  dat de tumor inderdaad is verdwenen. Een MRI-scan is onvoldoende betrouwbaar om verdwijnen van tumor met zekerheid vast te stellen. Een alternatief is een PET-scan, hoewel ook PET de respons van de tumor vaak over-/onderschat. Een veelbelovende nieuwe techniek is diffusie-gewogen MRI (DWI). Doel was te onderzoeken of met DWI het verdwijnen van tumor meer betrouwbaar kan worden vastgesteld. Met name het meten van veranderingen in het volume van de tumor op DWI na chemoradiatie is zeer betrouwbaar voor het beoordelen en van het verdwijnen van tumor. Gezien deze veelbelovende resultaten zal de waarde van diffusie-volumetrie in een vervolgstudie verder worden onderzocht voor implementatie.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website