Projectomschrijving

Na een hartoperatie kan een herseninfarct ontstaan als tijdens de operatie een stukje weefsel, bloedpropje of vetdruppeltje  vrij komt uit een atherosclerotische plaque in het deel van de aorta dat de hersenen van bloed voorziet. Een atherosclerotische plaque is een ophoping van weefsel, vet en ontstekingscellen in de bloedvatwand. Het losschieten van het stukje weefsel, bloed of vetdruppeltje kan gebeuren als de aorta tijdens de operatie wordt verschoven. Om een herseninfarct te voorkomen is het daarom belangrijk dit deel van de aorta voorafgaand aan de hartoperatie te controleren op de aanwezigheid van atherosclerotische plaques. Sinds kort bestaat hiervoor een techniek, de A-View. In Utrecht is de bruikbaarheid in de praktijk hiervan getest. Beeldvorming met A-View blijkt veilig en bruikbaar om de aanwezigheid van atherosclerotische plaques uit te sluiten. Worden er wel plaques gezien, dan is het raadzaam de operatietechniek aan te passen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of gebruik van A-View leidt tot minder herseninfarcten na de operatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website