Projectomschrijving

Bij het behandelen van mensen die kampen met psychische problemen beschikt de huisarts over richtlijnen die voorschrijven voor welke patiënten welke behandeling het meest geschikt is. In Utrecht is onderzocht in hoeverre patiënten met psychische problemen daadwerkelijk deze “gepaste zorg” krijgen en of hun klachten daardoor ook sneller of beter overgaan. Een analyse van gegevens van 750 huisartspatiënten liet zien dat 42% van de personen met uitsluitend een diagnose ‘depressie’ gepaste zorg kregen en 27% van de personen met alleen een angststoornis. Ongeveer de helft van personen met beide diagnoses kreeg gepaste zorg. Een kwart van alle personen met een psychiatrische diagnose vonden zelf dat ze geen probleem hadden en wilden niet behandeld worden. Zowel wanneer de patiënten gepaste zorg ontvangen als wanneer zij geen gepaste zorg ontvangen, nemen de depressieve klachten binnen 1 jaar af. Bij gepaste zorg iets sneller maar wel tegen extra kosten. Angstklachten nemen alleen af bij gepaste zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website