Projectomschrijving

Veel richtlijnen voor medisch beleid worden gebaseerd op uitkomsten van gerandomiseerde trials (een type onderzoek waarbij wordt geloot tussen behandelingen). Echter, een veel voorkomend probleem bij het uitvoeren van trials is het vinden van voldoende geschikte patiënten die aan het onderzoek willen meedoen. We bekijken welke factoren ertoe bijdragen dat voldoende patiënten aan een onderzoek meedoen (binnen de tijd die de onderzoeker heeft gepland).
We interviewen patiënten waarom ze wel of niet aan een onderzoek wilden meedoen. We sturen een vragenlijst naar een groep onderzoekers om factoren te vinden waarom er wel of niet voldoende patiënten hebben meegedaan aan hun onderzoek. Ook kijken we naar verschillen tussen afdelingen. Door te begrijpen waarom sommige trials wel en andere niet voldoende deelnemers krijgen, kan hierop worden ingespeeld. Hierdoor hopen we deelname aan trials te verbeteren en beter te kunnen inschatten of voldoende mensen gaan meedoen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website