Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor langdurige effectiviteit van hiv behandeling dienen patiënten hun medicatie regelmatig en levenslang in te nemen. Niet alle patiënten wil of lukt het om altijd de medicatie volgens de voorschriften te gebruiken. Dit project onderzocht de (kosten)effectiviteit van een therapietrouw-bevorderende interventie (AIMS) in HIV-zorg. De studie werd uitgevoerd in zeven HIV-klinieken, waarbij deelnemende patienten willekeurig werden toegewezen aan het ontvangen van de AIMS begeleiding versus reguliere zorg. De interventie bestaat uit 1-op-1 gesprekken met HIV-verpleegkundigen waarbij patiënten elektronische pillenpotjes gebruiken die de datum en tijd van medicatie inname registeren. De patienten bespreken die informatie, identificeren problemen met medicatiegebruik, en oplossingen daarvoor. Patiënten die de AIMS-interventie kregen, bleken het HIV-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS kosteneffectief: het is zowel goedkopen als effectiever dan de reguliere zorg. We verwachten dat implementatie van AIMS zal leiden betere behandeluitkomsten, waarbij de opbrengsten zullen opwegen tegen de kosten van AIMS.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patienten die de AIMS interventie ontvingen hadden een betere virale onderdrukking, en een hogere CD4 cell count (een indicator voor hoe goed het immuunsysteem functioneert) dan patienten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien was de AIMS interventie goedkoper dan de reguliere zorg omdat het in de toekomst besparingen oplevert doordat patienten gezonder zijn, minder zorg consumeren, en er een kleinere kans is dat ze het virus overdragen aan andere mensen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het hiv virus beschadigt afweercellen van het lichaam, waardoor een hiv patiënt vatbaarder wordt voor infecties. De hiv medicatie die wordt gebruikt onderdrukt het hiv virus, waardoor de door het hiv virus beschadigde afweer weer kan herstellen. Voor de werkzaamheid van de medicatie is het uiteraard van groot belang dat medicatie trouw wordt ingenomen. Dat blijkt in de praktijk voor veel mensen niet altijd even makkelijk te zijn. Er zijn twee hoofddoelen van dit onderzoek. Ten eerste willen we onderzoeken of een aanvullende vorm van begeleiding rondom de inname van de medicatie een kosteneffectieve toevoeging is aan de zorg die al wordt ontvangen. De ‘patiënt gerichte’ ondersteuning is al eerder onderzocht en bleek een positief effect te hebben op de medicatie inname onder 133 mensen die hiv medicatie gebruikten. Ook werd de begeleiding positief geëvalueerd door patiënten (gemiddeld een 8 uit 10 punten). Tevens willen we kijken of er een relatie is tussen hoe mensen de medicatie gebruiken en de vermenigvuldiging van het hiv in het bloed. Een tweede doel is om te onderzoeken wat de hiv consulenten verder aan ondersteuning bieden om het sociaal, emotioneel en fysiek welzijn van mensen met hiv te ondersteunen, en hoe deze zorg samenhangt met de tevredenheid van patiënten over de zorg en hun welzijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel hebben wij nog geen voorlopige resultaten, omdat er nog geen patiënten de volledige studie periode hebben doorlopen. Een patiënt wordt voor 14 tot 16 maanden gevolgd in de AIMS-studie.

 

34 weken geleden zijn de deelnemende hiv-klinieken gestart met de inclusie van patiënten die minimaal 9 maanden op behandeling zitten en therapieontrouw zijn (ervaren patiënten). Er resteren momenteel nog 38 weken voor inclusie. 149 ervaren patiënten zijn geïncludeerd en 227 ervaren patiënten hebben geweigerd om deel te nemen (40% van de gevraagde patiënten wordt dus geïncludeerd). Dit is een gemiddelde inclusie van 4.14 patiënten per week.

 

26 weken geleden zijn de verschillende hiv-klinieken gestart met de inclusie van patiënten die gaan starten met hun behandeling (startende patiënten). Er resteren momenteel nog 38 weken voor inclusie. 46 startende patiënten zijn geïncludeerd en 29 startende patiënten hebben geweigerd om deel te nemen (61% wordt geïncludeerd). Dit is een gemiddelde van 1.8 patiënten per week.

 

Naar verwachting wordt het beoogde aantal van 350 – 375 patiënten geïncludeerd (ervaren en starters).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting:

Achtergrond: Therapietrouw is cruciaal bij de behandeling van HIV. Vijftig procent van de patiënten neemt de medicatie onvoldoende in. We hebben een gedragsinterventie (AIMS) ontwikkeld om therapietrouw te optimaliseren. In een pilotstudy en RCT hebben we aangetoond dat AIMS leidt tot substantiële verbeteringen in therapietrouw en virale suppressie. AIMS wordt goed beoordeeld door de gebruikers en is ontwikkeld om tegen minimale kosten geïmplementeerd te worden.

Doel: Het aantonen van de kosteneffectiviteit van AIMS vergeleken met reguliere zorg.

Setting & design: Een prospectieve multi-center trial met random toewijzing van patiënten aan interventie- of controleconditie. De trial omvat 2 maanden baseline, 4 maanden interventie, en 8 maanden follow-up met halverwege een booster-interventie (op maand 10). Therapietrouw zal gemeten worden met zogenaamde MEMS-caps, elektronische pillendeksels die op standaard medicatiepotjes passen en datum en tijd registreren waarop het potje wordt geopend. Deze data kunnen worden gedownload en uitgeprint in simpele, informatieve plaatjes (“MEMS rapporten”).

Patiënten: Deelnemers gebruiken 6 maanden tot 5 jaar HAART, zijn ≥18 jaar oud, Nederlands- of Engelstalig en vertonen <95% therapietrouw.

Interventie: AIMS bestaat uit gestructureerde 1-op-1 gesprekken door HIV-consulenten. Bespreken van de MEMS-rapporten van patiënten is een belangrijk onderdeel daarbij.

Primaire uitkomstmaten: Kosteneffectiviteit: a)kosten per punt toename in proportie patiënten met een ondetecteerbare viral load b)kosten per Quality Adjusted Life Year (QALY) gained. Effectiviteit: Proportie patiënten met een ondetecteerbare viral load.

Sample size & analyses: De data zal geanalyseerd worden met een multi-level model. Een totaal sample van 380 patiënten (18 consulenten) is nodig voor 80% power om significante interventie effecten te vinden op post-interventie met alpha=.05. De economische evaluatie zal bestaan uit een kosteneffectiviteitanalyse en een beperkte kostenutiliteit analyse. De effectiviteit in multi-level analyses.

Projectfasering: Maand 1-9: training consultenten, cultureel sensitief maken programma (materialen), ontwikkeling en productie studiematerialen, setting up databases; Maand 10-39: 16 maanden inclusie en 14 maanden studie; Maand 40-48: data-analyse en publicatie.

 

Abstract

Background: Adherence to HIV-medication is important for a successful treatment of HIV. About fifty percent of the patients has difficulties adhering sufficiently. We have developed a theory- & evidence-based intervention (AIMS) to optimize patient adherence. In a pilot study and a randomized controlled trial, we have shown that AIMS results in substantial improvements in adherence and viral suppression. Moreover, AIMS was evaluated positively by the patients and the users, and has been developed to be implemented in usual patient care against minimal costs.

Objectives: To demonstrate the cost-effectiveness of the AIMS intervention compared to “usual care”.

Setting & design: A prospective multi-center trial with random assignment of patients to the AIMS intervention or “care as usual”. The trial comprises 2 months baseline measurement, 4 months intervention and 8 months follow-up, with a booster session halfway the follow-up period (i.e., at month 10). Medication adherence will be assessed using so-called MEMS-caps, i.e. electronic pill caps that fit on standard medication bottles and register date and time that the bottles are being opened. These data can be downloaded and printed in simple, informative plots (“MEMS-reports”).

Patients: Eligible patients are using 6 months to 10 years HIV-medication, ≥18 years old, are Dutch or English speakers, and show <95% adherence at baseline.

Intervention: AIMS exists of structured 1-on-1 counseling sessions with HIV-nurses. Discussing patients’ own MEMS-reports is an important component of the intervention.

Primary outcome measures: Cost-effectiveness: a) costs per point increase in the proportion of patients with an undetectable viral load, b) costs per Quality Adjusted Life Year (QALY) gained. Effectiveness: Proportion of patients with an undetectable viral load.

Sample size & analyses: The data will be analyzed using multi-level analyses. A total of 380 patients (nested in 12 HIV-nurses) is required for 80% power to detect significant intervention effects at post-intervention with an alpha of .05. The economical evaluation will comprise a cost-effectiveness analyses and a limited cost-utility analysis. The effectiveness evaluation will be conducted using multi-level analyses.

Project planning: Month 1-9: developing cultural sensitive program (materials), training of HIV-nurses, development and production of study materials, setting up databases. Month 10-39: 16 months inclusion, 14 months study. Month 40-48: data analyses and publication.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website