Projectomschrijving

Voor langdurige effectiviteit van hiv-behandeling dienen patiënten hun medicatie regelmatig en levenslang in te nemen. Niet alle patiënten wil of lukt het om altijd de medicatie volgens de voorschriften te gebruiken.
Dit project onderzocht de (kosten)effectiviteit van een therapietrouw-bevorderende interventie (AIMS) in HIV-zorg. De studie werd uitgevoerd in zeven HIV-klinieken, waarbij deelnemende patiënten willekeurig werden toegewezen aan het ontvangen van de AIMS-begeleiding versus reguliere zorg. De interventie bestaat uit 1-op-1 gesprekken met HIV-verpleegkundigen waarbij patiënten elektronische pillenpotjes gebruiken die de datum en tijd van medicatie inname registeren. De patiënten bespreken die informatie, identificeren problemen met medicatiegebruik, en oplossingen daarvoor.

Resultaten

Patiënten die de AIMS-interventie kregen, bleken het HIV-virus beter te onderdrukken dan patiënten die de reguliere zorg ontvingen. Bovendien is AIMS zowel goedkoper als effectiever dan de reguliere zorg. Verwacht wordt dat implementatie van AIMS zal leiden tot betere behandeluitkomsten en de opbrengsten zullen opwegen tegen de kosten van AIMS.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Meer informatie

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over hiv

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website