Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de evaluatie van bestaande en nieuwe tests is een belangrijke stap een systematisch literatuuronderzoek naar reeds gepubliceerde evaluaties. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel zijn er verschillende lijsten met criteria ontwikkeld (o.a. een CvZ lijst i.s.m. met het Dutch Cochrane Centre). Helaas is de methodologische kwaliteit van veel test evaluaties slecht. Bij strikte applicatie van de bestaande lijsten blijven er weinig bruikbare studie resultaten over. Voor veel criteria is geen of slechts beperkte informatie in de literatuur over de invloed ervan op de studieresultaten. Kennis over de grootte en richting van bias veroorzaakt door tekortkomingen in de studieopzet kan helpen bij het boordelen en wegen van studieresultaten uit de literatuur en ook bij het ontwerpen van nieuwe studies. DoelstellingHet vaststellen van de grootte en de richting van de bias door tekortkomingen in de studie opzet in schattingen van test karakteristieken (o.m. sensitiviteit en specificiteit). OnderzoeksvraagWat zijn de kwantitatieve effecten van tekortkomingen in de studieopzet op schattingen van test karakteristieken? Studie opzetObservationele studie van de effecten van tekortkomingen in de studieopzet op schattingen van test karakteristieken. De studieresultaten van artikelen met bepaalde tekortkomingen worden vergeleken met de resultaten van artikelen over hetzelfde probleem zonder die tekortkomingen. Om selecties van artikelen over hetzelfde onderwerp te hebben worden meta-analyses van tests gebruikt. Voor alle artikelen, die geincludeerd zijn in deze meta-analyses, worden de aan of afwezigheid van bepaalde studiekenmerken gescoord. Met behulp van regressie analyse wordt vervolgens de grootte en richting van de bias veroorzaakt door bepaalde studiekenmerken uitgerekend. DatabronnenArtikelen geincludeerd in meta-analyses van tests, gepubliceerd in de periode 1995-2000. De meta-analyses zullen worden geïdentificeerd met behulp van de Medline, EMBASE en DARE databases. DataextractieStudiekenmerken van de artikelen zullen worden gescoord door twee onafhankelijke beoordelaars. UitkomstmaatRelatieve Diagnostische Odds Ratio; een kwantitatieve maat voor het verschil in uitkomsten van studies met bepaalde kenmerken ten opzichte van vergelijkbare studies zonder deze kenmerken. Data analyseregressie analyse TijdsplanningMaand 1-6 selectie meta-analyses en artikelenMaand 7-15 dataextractie artikelen en invoerMaand 16-24 statistische analyse en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website