Projectomschrijving

Aanleiding

Jaarlijks worden 20.000 ouderen met een gebroken heup opgenomen in het ziekenhuis. Een kwart van deze patiënten raakt verward (delier), hierdoor liggen zij langer in het ziekenhuis, komen vaker terecht in een verpleeghuis en hebben een grotere kans om te overlijden. Delier is een ernstige aandoening. Risicofactoren voor het krijgen van een delier zijn niet goed behandelde pijn en het toedienen van opioïden (bv morfine) via het infuus. Voor het optimaal behandelen van de pijn kunnen de zenuwen rondom de heup verdoofd worden met een verdovingsvloeistof (lokaal zenuwblok), hierdoor vermindert het gebruik van morfine.

Onderzoeksvraag

Vermindert het gebruik van een continu zenuwblok de kans op een delier?

Opzet

Op de Spoedeisende Hulp loot de patiënt met een gebroken heup voor standaard behandeling met pijnmedicatie via het infuus of een continu zenuwblok; een lokaal zenuwblok met achterlaten van een slangetje, zodat gedurende de ziekenhuisopname continue pijnstilling kan wordt toegediend.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website