Projectomschrijving

Om de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische (be)handeling te kunnen berekenen, moet van iedere patiënt precies bekend zijn wat de gemaakte kosten zijn. Soms voltooien patiënten niet het hele onderzoek. De vraag is hoe voor deze patiënten de (totale) kosten berekend moeten worden. Dit is lastig doordat de kosten vaak niet gelijkmatig verdeeld zijn over het de onderzoeksperiode. In Rotterdam is onderzocht of er methoden zijn om met deze problematiek om te gaan en – zo ja – hoe bruikbaarheid de methoden zijn. Dit laatste is gedaan door de methoden te testen aan de hand van een aantal sets van patiëntengegevens. Er blijken verschillende methoden te zijn waarmee de ontbrekende data goed te berekenen zijn. Welke methode in een concreet geval de meest betrouwbare gegevens oplevert, hangt onder andere af van de oorzaak van de uitval van de patiënt en hoe de kosten verdeeld zijn over de loop van het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website