Projectomschrijving

MBT staat voor Mentalization-based Treatment. Mentaliseren is het vermogen om gedrag van anderen en jezelf te begrijpen aan de hand van gedachten, gevoelens, wensen en verlangens. MBT is ontwikkeld in Groot-Brittannië, door Anthony Bateman en Peter Fonagy. Zij linken beperkingen in het vermogen om te mentaliseren aan psychische klachten, zoals instabiliteit in emoties, zelfbeeld en vriendschappen en impulsief- en zelfbeschadigend gedrag. In een MBT behandeling zijn alle onderdelen erop gericht dat je beter leert mentaliseren, met als uiteindelijk doel dat ook klachten afnemen.

Onderzoek

In dit onderzoek werden twee varianten van MBT met elkaar vergeleken: een 5-daags deeltijd (MBT-DH)versus een intensief ambulant programma (MBT-IOP). Tussen beiden programma's bestaat er een aanzienlijk verschil in dosering voor wat betreft de groepstherapie (9 blokken per week in de MBT-DH ten aanzien van 2 blokken per week in MBT-IOP).

Werkwijze

In verschillende instellingen in Nederland werden cliënten willekeurig aan één van beide behandelprogramma’s toegewezen.

Resultaten

Cliënten in beide behandelgroepen lieten statistisch significante (p < .01) verbeteringen zien, onder andere op het gebied van klachten, relationeel functioneren en zelfbeschadigend gedrag. Hoewel er verschillende bestonden tussen de groepen in het patroon van verandering,  werden geen eenduidige verschillen tussen de groepen gevonden op 36 maanden na start behandeling op vlak van klachten, relationeel functioneren en suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag.  

Hoewel cliënten in de MBT-DH conditie betere effecten tonen op het gebied van kwaliteit van leven, maakten cliënten in deze behandelgroep  ook meer zorgkosten, die niet konden opwegen tegen het grotere effect van kwaliteit van leven. Afgezet tegen MBT-IOP, was MBT-DH dus niet duidelijk kosteneffectiever.

Een analyse op de gegevens voor start behandeling, liet drie betekenisvolle subgroepen zien binnen de cliëntengroep. We weten echter nog onvoldoende of een van deze subgroepen (of andere subgroepen) van cliënten meer baat heeft bij de intensievere en duurdere MBT-DH variant. Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website