Projectomschrijving

Een groeiend percentage van de bevolking heeft uitstulpingen in de dikke darm (divertikels). Deze divertikels kunnen gaan ontsteken (diverticulitis). Patiënten die voor de eerste keer een diverticulitis ontwikkelen, kunnen bijna altijd met pijnstilling  behandeld worden. Echter, zo’n 50% van de patiënten met diverticulitis, houden buikklachten na een diverticulitis episode of lijden aan terugkerende ontstekingen. Hier bestaan twee behandelingen voor: operatie en conservatieve (niet-operatieve) behandeling. Deze studie heeft de doelmatigheid van de operatieve met conservatieve behandeling vergeleken middels een gerandomiseerde klinische multicentrische trial. Patiënten met een radiologisch bewezen Gemodificeerde Hinchey stadium Ia, Ib en II recidief diverticulitis kwamen in aanmerking. Deze werden gerandomiseerd voor ofwel een afwachtend beleid of een electieve laparoscopische resectie van het aangedane darm segment. Patienten die werden geopereerd bleken significant minder pijn te hebben en een betere kwalitiet van leen 6 maanden na de behandeling. Dit gold ook voor degenen die tijdelijk een stoma kregen.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website