Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Patiënten met een uitgebreide hoofd-halstumor worden behandeld met gecombineerde chemotherapie en radiotherapie. Deze behandeling kent veel bijwerkingen, waaronder pijn, slikproblemen en slijmvliesontsteking. Als gevolg hiervan ontwikkelt 50% van deze patiënten een longontsteking.

Resultaat

In dit onderzoek is onderzocht of het voorschrijven van antibiotica zo’n longontsteking kan voorkomen. Dit blijkt niet het geval (45,9% zonder antibiotica en 46,8% met antibiotica). Wel worden patiënten die antibiotica gebruiken tijdens de behandeling minder vaak opgenomen (39,6% van de patiënten zonder antibiotica en 19,1% van de patiënten met antibiotica). Er werden niet meer bijwerkingen beschreven. Profylactische antibioticabehandeling bleek na berekening een kostenbesparing van €427.362,- in Nederland te geven voor al deze patiënten samen.

Samenvatting bij start

Patiënten met een lokaal uitgebreide hoofd-halskanker, die behandeld worden met een combinatie van tegelijkertijd chemotherapie en radiotherapie (bestraling) hebben een groot risico op een longontsteking tijdens deze behandeling. Hierdoor worden ze ziek en moeten ze in een groot deel van de gevallen opgenomen worden in een ziekenhuis.

Deze trial onderzoekt of het geven van antibiotica een longontsteking kan voorkómen en daardoor ook een ziekenhuis opname voorkómen kan worden. Het geven van antibiotica om een longontsteking te voorkómen heet ‘profylactische’ antibiotica toediening.

Deelnemende patiënten, die allen behandeld worden voor een lokaal uitgebreide hoofd-halskanker met chemo-radiotherapie, worden verdeeld in 2 groepen. Groep 1 krijgt geen ‘profylactisch antibiotica’. Groep 2 krijgt ‘profylactisch antibiotica’. Vanaf de 29e dag van de behandeling met tegelijkertijd chemo-radiotherapie nemen patiënten antibiotica, te weten 3 keer per dag amoxicilline-clavulaanzuur, in. Het innemen van deze antibiotica gaat door tot en met 14 dagen na de laatste bestraling.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website