Projectomschrijving

Doel

Een voorste kruisband scheur is een ernstig knieletsel en ontstaat veelal tijdens sporten. Zowel een operatieve behandeling als een oefenprogramma kan de patiënt helpen. Binnen deze studie hebben we gekeken wat de meest optimale behandeling is voor de patiënt met een voorste kruisband scheur.

Werkwijze

Hoe hebben we bepaald wat de meest optimale behandeling is? We hebben allereerst de verbetering van de kniefunctie vergeleken bij beide behandelingen. Daarnaast hebben we de gemaakte kosten van beide behandelingen vergeleken. Er hebben 6 ziekenhuizen mee gedaan aan de studie.

Wat levert het op?

In totaal hebben 167 patiënten mee gedaan aan de studie. Van de patiënten die een oefenprogramma volgden is de helft later alsnog geopereerd. Het herstel van de kniefunctie is voor beide behandelingen hetzelfde. Alleen de patiënten die later alsnog zijn geopereerd laten een slechter functie herstel zien. De medische kosten en ook de kosten vanwege werkverzuim zijn hoger voor de direct geopereerde patiënten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website