Projectomschrijving

Het  project was een onderzoek naar de kwaliteit van antibioticagebruik bij patiënten met urineweginfecties in het ziekenhuis.
Gegevens van patiënten van de afdelingen interne geneeskunde en urologie in 19 ziekenhuizen werden uit patiëntendossiers gehaald. Na een voormeting werden de ziekenhuizen gerandomiseerd tussen de ‘Multi Faceted’ Strategie, waarin resultaten aan verantwoordelijke artsen werden teruggekoppeld met suggesties voor verbeterinterventies of  de ’Competitieve Feedback’ Strategie, waarin resultaten openbaar werden gemaakt.

Resultaten

Voor de baseline-meting werden 1964 patiënten geïncludeerd. Er was op alle kwaliteitsindicatoren een grote variatie in de scores. Het interventiecohort bestond uit 2027 patiënten. Scores lieten een trend voor verbetering zien in de voor- vergeleken bij de nametingen, maar er waren geen verschillen tussen de strategieën.  Het volgen van de  strategieën was suboptimaal, maar een betere compliance was geassocieerd met een succesvollere verbetering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website