Projectomschrijving

Bij een deel van de mensen met dikkedarmkanker ligt er een erfelijke afwijking ten grondslag aan hun ziekte. Het herkennen van deze patiënten is van groot belang aangezien ook hun naasten mogelijk deze erfelijke afwijking dragen en dus een verhoogde kans op darmkanker hebben. Sinds enige tijd kunnen mensen met een erfelijke vorm van darmkanker (Lynch syndroom) goed worden geïdentificeerd door een test uit te voeren op het tumorweefsel. In Nijmegen is een methode getest die medisch specialisten (pathologen, chirurgen, internisten) aanspoort dit onderzoek mee te nemen tijdens de behandeling. Onderzoek in 12 ziekenhuizen met een pathologieafdeling liet zien dat het aanbieden van een protocol, scholing en centrale ondersteuning (o.a. computergestuurde herinneringen door het landelijk pathologiedatasysteem) in 80% van de gevallen leidt tot toepassen van de nieuwe werkwijze, Als deze werkwijze overal wordt toegepast, zullen er tweemaal zoveel mensen met Lynch syndroom kunnen worden opgespoord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website