Projectomschrijving

Mensen met “etalageziekte” moeten dikwijls stil blijven staan omdat zij door hun pijn in de benen niet verder kunnen lopen. Om niet op te vallen gaat men dan dikwijls voor een etalage staan. De oorzaak van deze aandoening is een vernauwing van de grote lichaamsslagader of vernauwingen van de slagaderen in bekken en/of benen.
In de ERASE studie is het effect onderzocht van een Dotterbehandeling plus looptraining (combinatiebehandeling) ten opzichte van looptraining alleen (standaardbehandeling) als behandeling van etalageziekte. De studie laat zien dat een combinatiebehandeling sneller tot verbetering van loopafstanden en kwaliteit van leven leidt en deze waarden na 1 jaar nog steeds significant beter zijn in vergelijking met de standaardbehandeling. Gebaseerd op deze resultaten zou naast de standaardbehandeling ook de combinatiebehandeling, rekening houdend met de karakteristieken en wensen van de patiënt, voorgelegd dienen te worden aan de patiënt als een behandelingsoptie. De resultaten betreffende de kosten volgen op termijn. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website