Projectomschrijving

Is een gefaseerde of een geïntensiveerde traumagerichte behandeling doelmatiger dan standaard behandeling bij  patiënten met Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) gerelateerd aan vroegkinderlijk trauma? In de IMPACT-studie (Improving PTSD treatment for adults with childhood trauma) willen we een antwoord vinden op deze vraag.

Onze doelgroep zijn volwassen patiënten met PTSS ten gevolge van seksueel misbruik en/of fysiek geweld in hun kindertijd. Deze patiënten worden gekenmerkt door ernstige psychische en somatische klachten en maatschappelijke problemen. In de huidige Geestelijke Gezondheidszorg is veel debat over de juiste behandeling voor deze patiënten. In een multicenter gerandomiseerd onderzoek vergelijken we twee innovatieve behandelmethoden met standaard behandeling. Klachtvermindering en verhoogde kwaliteit van leven zijn de beoogde resultaten. De voorgestelde innovaties zullen daarmee bijdragen aan verbetering van de doelmatigheid van zorg voor deze patiëntengroep.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website