Projectomschrijving

Patiënten met Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van misbruik en/of geweld in hun jeugd hebben vaak ernstige psychische klachten. Exposure-behandeling is effectief voor PTSS, maar sommige hulpverleners denken dat mensen met trauma’s uit de jeugd te kwetsbaar zijn voor deze behandeling.
In de IMPACT-studie (Improving treatment for patients with childhood abuse related PTSD) hebben we bij 150 patiënten met PTSS ten gevolge van jeugdtrauma, exposure vergeleken met twee innovatieve behandelmethoden: een intensieve vorm van exposure en exposure voorafgegaan door emotieregulatie-training.
Alle drie de behandelingen leidden tot grote verbeteringen van PTSS- en andere symptomen. In de intensieve conditie ging de verbetering sneller dan in de gefaseerde conditie. Na 1 jaar was er geen verschil in effecten. Er is dus geen reden om patiënten met jeugdtrauma’s exposure te onthouden. De behandelingen waren even effectief en veilig als bij patiënten met recentere trauma’s.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website