Projectomschrijving

De kosteneffectiviteit van specialistische verpleegkundige zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson

Parkinsonverpleegkundige zorg wordt door patiënten en professionals als zeer belangrijk ervaren. Echter, er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de kosteneffectiviteit hiervan waardoor deze zorg onvoldoende geïmplementeerd is. In dit onderzoek zullen we een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitvoeren waarbij we de zorg door een Parkinsonverpleegkundige (aanvullend op reguliere zorg) vergelijken  met alleen reguliere zorg. Er worden 160 patiënten geïncludeerd, in 8 regionale ziekenhuizen. De interventie zal plaatsvinden volgens de Richtlijn Verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson (2015). Voor de start van de interventie, na 12 maanden en na 18 maanden worden er vragenlijsten afgenomen over de kwaliteit van leven, motorische symptomen, de ervaren kwaliteit van zorg en zorgkosten. Wij verwachten dat Parkinsonverpleegkundige zorg de kwaliteit van leven verbetert, de mantelzorger belasting vermindert terwijl de zorgkosten gelijk blijven (en misschien zelfs lager zijn).

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website