Projectomschrijving

In dit onderzoek zal de (kosten)-effectiviteit van repetitieve transcraniele magnetische stimulatie (rTMS) in vergelijking met antidepressiva onderzocht worden. In de huidig richtlijn voor depressie worden patiënten met een depressieve stoornis, naast cognitieve gedragstherapie (CGT), behandeld met achtereenvolgende medicamenteuze stappen. Echter, na 2 van dergelijke stappen is de kans dat medicatie aanslaat vrij klein, terwijl rTMS dan een aantrekkelijk alternatief biedt met waarschijnlijk meer effectiviteit. Het onderzoek zal plaats vinden in de vorm van een gerandomiseerd klinische trial, waarbij patiënten at random worden toegewezen aan medicatie of rTMS, beide in combinatie met CGT. Vervolgens wordt het effect van deze behandelingen nauwkeurig gevolgd gedurende een jaar. Het onderzoek start in januari 2019, in samenwerking met een aantal andere ziekenhuizen en GGz instellingen in de regio en loopt tot en met 2022.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website