Projectomschrijving

De PreCare studie richt zich op zwangere vrouwen die in hun vorige zwangerschap pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) of het HELLP syndroom hebben doorgemaakt. Vanwege een verhoogde kans op herhaling worden zij in volgende zwangerschappen vaak intensief gecontroleerd. Onderzocht wordt of dit nodig is, omdat de kans op een ernstig recidief is eigenlijk relatief klein. In de PreCare studie wordt nagegaan of het controleschema af te stemmen is op de individuele herhalingskans. Dit is prettig voor patiënten en kan kosten besparend. Het Precare onderzoek wordt uitgevoerd in 10 ziekenhuizen verspreid over Nederland. Gegevens van meer dan 400 vrouwen zullen worden verzameld. De resultaten van het onderzoek worden eind 2012 verwacht. Er worden nog steeds vrouwen gezocht die aan het PreCare onderzoek willen meewerken. Er is een website geopend voor geïnteresseerden, zie projectwebsite.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website