Projectomschrijving

De meeste patiënten met armpijn veroorzaakt door een nekhernia herstellen spontaan. Wanneer armpijn blijft bestaan ondanks conservatieve therapie is er een indicatie om te opereren. De neurochirurgische technieken, die het meest frequent gebruikt worden, om een nekhernia te verwijderen zijn de anterieure cervicale discectomie en fusie (ACDF) techniek en de cervicale Foraminotomie (FOR) techniek. Uit retrospectief en prospectief cohort onderzoek blijkt dat de mate van effectiviteit van beide technieken nagenoeg gelijk is, maar dat kosten en complicaties van de FOR techniek wellicht gunstiger uitvallen in vergelijking met de ACDF. Deze studies vertonenen echter veel bias. Een goed opgezette vergelijkende kosten-effectiviteit studie (RCT)), is echter nog niet uitgevoerd en gepubliceerd. Deze multicenter  gerandomiseerd studie zal bijdragen aan het beantwoorden van de mate van doelmatigheid van beide technieken.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website