Projectomschrijving

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 2000 patiënten de diagnose maagkanker gesteld. Maagkanker is een aandoening waarvoor een operatieve behandeling uitgevoerd moet worden om genezing te bereiken. De wereldwijde standaard operatiemethode die ook vermeldt staat in de Nederlandse richtlijn is de ‘open’ methode. Hierbij wordt een snede in de buik gemaakt om de maag en omgevende lymfeklieren te verwijderen. Een alternatieve methode is de zogeheten ‘kijkoperatie’. Hierbij wordt toegang verkregen tot de buikholte middels 5 kleine sneetjes. Met behulp van een camera en slanke instrumenten worden de maag en omgevende lymfklieren verwijderd. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het herstel na een kijkoperatie sneller is dan na een open operatie. De voordelen van de kijkoperatie zijn nog niet voldoende bewezen in studies met Europese patiënten. In deze studie wordt het herstel van patiënten die geopereerd worden met de traditionele open methode en met de kijkoperatie onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website