Projectomschrijving

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de juiste vruchtbaarheidsbehandeling bij verminderde zaadkwaliteit. Daarom werd het MASTER-onderzoek gestart. Hier werden, afhankelijk van het aantal beweeglijke zaadcellen per zaadlozing, diverse behandelmogelijkheden vergeleken. Bij milde zaadafwijkingen (3-10 miljoen beweeglijke zaadcellen) werd geloot tussen het nastreven van een natuurlijke bevruchting en kunstmatige inseminatie. Bij ernstige zaadafwijkingen (minder dan 3 miljoen beweeglijke zaadcellen) werd geloot tussen in vitro fertilisatie en intracytoplasmatische spermainjectie. De trial werd uitgevoerd in 28 Nederlandse klinieken. Van de geplande 830 deelnemers werden in de afgelopen 2,5 jaar slechts 85 deelnemers behaald. Hierdoor moest worden besloten het onderzoek te staken vanwege onvoldoende deelname. Verklaring voor de tegenvallende deelname is enerzijds een lager aantal paren dat in aanmerking kwam voor het onderzoek dan tevoren aangenomen. Anderzijds vonden patiënten en artsen het lastig om af te wachten zonder behandeling terwijl een verminderde zaadkwaliteit werd gevonden. Ook werd regelmatig de vrees voor een compleet falen van bevruchting genoemd bij in vitro fertilisatie in geval van ernstige zaadafwijkingen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website