Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoek in de algemene bevolking heeft overtuigend aangetoond dat depressieve klachten goed behandeld kunnen worden via Internet. Onduidelijk is echter of deze Internet behandelingen ook een meerwaarde hebben in 2elijns GGZ. Wij onderzochten in GGZ instellingen of het aanbieden van een begeleide Internettherapie voor depressie tijdens de wachtlijst periode leidt tot sneller herstel en kostenbesparing. 269 patiënten werden gedurende een jaar gevolgd, waarbij op vier verschillende momenten metingen naar de klinische status en zorgkostengebruik plaatsvonden. De resultaten van de klinische- en economische evaluatie laten zien dat het aanbieden van een begeleide internet interventie voor mensen met een depressie tijdens de wachtperiode in de gespecialiseerde GGZ vooralsnog niet (kosten)effectief is. Beide groepen maakten een aanzienlijk herstel door vóór de start van de face-to-face therapie maar het verschil tussen de groepen was klein en niet significant. De resultaten op lange termijn laten ook geen verschillen tussen de groepen zien.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben wij 269 deelnemers gerandomiseerd naar de interventie groep (n=136) of de controle groep (n=133).

 

De therapietrouw van de internetinterventie was laag: ongeveer een derde van de patienten (n=49; 36%) heeft (vrijwel) de gehele cursus afgemaakt.

 

De resultaten laten zien dat de interventie niet effectief is. Bij aanvang van de face-to-face therapie, waarbij de ene groep dus de internetinterventie had ontvangen en de andere groep op de wachtlijst had gestaan, vonden we geen significant verschil in depressie scores tussen de groepen (b=1.134, 95% CI -2.495 tot 4.763). Beide groepen maakten een aanzienlijk herstel door vóór de start van de face-to-face therapie (Cohens d voor interventiegroep d=.75 en voor controlegroep d=.69) maar het verschil tussen de 2 groepen was klein en niet significant (d=0.07). Voor de secundaire uitkomstmaten angst, slaap en kwaliteit van leven vonden we ook geen significante verschillen tussen de groepen. We hebben ook gekeken naar de resultaten van de 36% patienten die de cursus (vrijwel) geheel hadden voltooid. Ook deze groep deed het niet significant beter dan de controlegroep wat betreft depressieve symptomen (b=2.829 95% CI -1.978 tot 7.637 p=.249).

 

Er zijn evenmin statistisch significante verschillen gevonden tussen beide groepen in het gemiddeld aantal sessies dat gevolgd is in de reguliere therapie. De interventiegroep maakte gemiddeld genomen zelfs meer gebruik van face-to-face therapie (34.9 sessies; SE 4.8) dan de controlegroep (32.8 sessies; SE 6.5).

 

De gemiddelde totale maatschappelijke kosten waren eveneens iets hoger in de interventie groep (€16.038) dan in de controlegroep (€14.710; niet significant).

 

Deze resultaten van de klinische- en economische evaluatie laten niet zien dat het aanbieden van een begeleide internet interventie voor mensen met een depressie tijdens de wachtperiode voor reguliere face-to-face therapie in de gespecialiseerde GGZ (kosten)effectief is. Wij kunnen dan ook niet aanbevelen om een begeleide internetinterventie toe te passen voor mensen met een depressie in de wachttijd van de specialistische GGZ.

 

Gezien de vele positieve resultaten uit eerdere studies naar internetinterventies voor mensen met een depressie, en de voordelen voor patient en behandelaar, denken wij toch dat internetbehandelingen nuttig kunnen zijn. Om de motivatie te vergroten denken we hierbij aan blended behandelingen waarbij een deel van de sessies online plaatsvindt en een deel van de sessies face-to-face. Onderzoek naar effectiviteit en kosten-effectiviteit van blended behandelen moet echter nog plaatsvinden

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verschillende meta-analyses laten zien dat online begeleide zelfhulp interventies effectief zijn in de behandeling van depressieve stoornissen. De kosteneffectiviteit van deze interventies in vergelijking met reguliere zorg binnen de tweedelijns GGZ is nog niet voldoende onderzocht.

Daarom zijn wij gestart met een gerandomiseerde non-inferioriteitsstudie naar de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van internetbehandeling (allesondercontrole.nu) voor mensen met een depressie op de wachtlijst in de tweedelijns GGZ. We testen de hypothese dat begeleide zelf hulp niet minder effectief, en niet duurder is dan reguliere zorg. Onder reguliere zorg verstaan wij de zorg die gegeven wordt door de deelnemende GGZ-instellingen. De interventie (allesondercontrole.nu) is ontwikkeld door de aanvragers en reeds in twee gerandomiseerde studies effectief gebleken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is in maart 2011gestart. We hebben wetenschappelijke en medisch-ethische toestemming ontvangen van de Medisch ethische toetsingscommissie VUmc, en de trial geregistreerd in het Nederlandse trial register. De logistieke opzet van de studie (ontwikkelen van de administratieve database, online vragenlijsten, onderzoeksplatform voor de internet interventie) is voltooid, en studenten-assistenten zijn getraind in het coachen van patiënten in de internet interventie. In totaal participeren twee grote GGZ instellingen, met vestigingen op tien locaties, in de studie. We hebben al deze locaties bezocht en van de benodigde informatie voorzien. In oktober 2011 startte de inclusie van patiënten. Momenteel zijn er 211 van de benodigde 268 patiënten geïncludeerd. We verwachten de inclusie af te sluiten in juli 2013. Dit betekend dat de dataverzameling in 2014 zal worden afgerond, wat ons genoeg tijd geeft de data te analyseren en te rapporteren (eind datum maart 2015).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Objectives: Although several meta-analyses have shown that internet-based guided self-help is effective in the treatment of depressive disorders, the cost-effectiveness in comparison with regular care in specialized mental health care settings has not been studied well.

 

Design: We will conduct a randomized non-inferiority study in which we examine the relative cost-effectiveness of internet-based guided self-help as compared to usual care.

 

Research question: We will test the hypothesis that guided self-help is not less effective and not more expensive than care-as-usual. The intervention (Allesondercontrole.nu) is based on problem-solving therapy. The self-help intervention has been developed by the applicants and has been shown to be effective in two earlier randomized controlled trials. Care as usual is mostly pharmacotherapy, psychological treatment or the combination of the two, as described in the multidisciplinary guidelines.

 

Study population: A total of 264 clients suffering from a depressive disorder, from 4 institutes of specialized mental health care will be randomized to care-as-usual or internet-based guided self-help.

 

Intervention: The intervention is an internet-based guided self-help course (Allesondercontrole.nu) which is based on problem-solving therapy. During the therapy the patient has about 5 contact moments through e-mail with the coach (total time per client 60 to 90 minutes).

 

Outcome measures: The primary clinical outcome measure is level of depressive symptoms. Secondary outcomes will be anxiety, quality of life, satisfaction with the intervention and the use of alcohol and or drugs.

 

Data analysis: Based on a clinical relevant effect of 0.36 (Cohen’s d) and an alpha of 0.05 and a power of (1-Beta=) 0.80, we see self-help for depression as non-inferior compared tot treatment as usual when the lower limit of the 95% confidence interval around Cohen’s d is larger than -0,50. Analyses will be done according tot the per protocol principle.

 

Economic evaluation: The economic evaluation will relate the costs to the clinical effects. Health care utilization will be measured using the TiC-P, absenteeism and presenteeism will be measured with the SF-HLQ. Costs will be calculated from the societal perspective. In our assessment of use of health care services we will use standard costs.

 

Time schedule:

1-6 months: training of coaches and assistant in CIDI and guidance of self-help, training research assistant in mental health care institutions; 7-30 months: recruitment of patients, baseline measurements, first follow-up measurements; 31-42 months: final follow-up measurements, data import and cleaning; 43-48 months: analyses, publications.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website