Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slaapproblemen komen veel voor in de bevolking. De meeste patiënten die met slaapproblemen bij de huisarts komen, krijgen slaapmedicatie voorgeschreven. Psychologische- of gedragsinterventies zijn effectiever maar worden zelden toegepast omdat er weinig beschikbare therapeuten zijn. De afdeling Klinische Psychologie van de VU heeft een internetcursus ontwikkeld voor de behandeling van slaapproblemen die uit vijf lessen bestaat. Ieder les bestaat uit informatie, voorbeelden van andere patiënten, en oefeningen en opdrachten. Deze cursus heet i-Sleep en lijkt heel geschikt voor gebruik in de huisartspraktijk. Vrijwel iedere huisarts werkt tegenwoordig met een PraktijkOndersteuner van de Huisarts op het gebied van Geestelijke Gezondheid (POH-GGZ). Deze POH-GGZ is uitstekend toegerust om patiënten online te begeleiden bij de uitvoering van de cursus.

 

In dit onderzoek zijn wij nagegaan hoe effectief deze cursus is in het verminderen van klachten en welke kosten of besparingen daar tegenover staan. Onze conclusie is dat de cursus zeer effectief is in het verbeteren van slaapklachten en bovendien mogelijk kosten kan besparen. Op dit moment is de cursus nog maar beschikbaar in een paar huisartspraktijken. Wij proberen de resultaten van dit project onder de aandacht te brengen van alle huisartsen en hopen dat meer huisartsen de cursus gaan gebruiken. De cursus is overigens ook omgezet in boekje. De PDF hiervan kan gratis worden gedownload via www.i-sleep.nl/module/

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek is de online cursus i-Sleep, voor patiënten met insomnie (chronische slapeloosheid), toegepast in 15 huisartspraktijken (50 huisartsen) waarbij de POH-GGZ zorgde voor online begeleiding. Wij zijn nagegaan wat de effectiviteit is van i-Sleep in het verminderen van slaapklachten en welke kosten of besparingen daar tegenover staan.

 

Uit de resultaten onder 134 patiënten blijkt dat de cursus heel effectief is in het verminderen van slaapklachten. Maar liefst 56% laat een grote verbetering zien in het slapen en 43% is volledig hersteld. In de controlegroep was dit maar 12% (verbetering) en 8% (hersteld). Ook na een half jaar en een jaar hadden de patiënten nog steeds baat bij de cursus en gebruikten patiënten minder slaapmedicatie. Tegen de verwachting in zien wij niet dat mensen minder moe waren en ook niet dat zij beter konden functioneren in het dagelijks leven. Mogelijk moet hier extra aandacht voor zijn in de behandeling. Daarnaast lijkt het erop dat deelname aan de i-Sleep cursus kosten bespaart. Dit komt vooral omdat mensen door beter te slapen minder verzuimen van het werk en minder mantelzorg nodig hebben.

 

Wij concluderen dat i-Sleep kosten-effectief is op slaapklachten maar dat extra aandacht nodig is voor het verbeteren van klachten van moeheid en dagelijks functioneren.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slaapproblemen komen veel voor in de bevolking. Bij een slaapstoornis hebben mensen ook overdag klachten zoals moeheid, concentratieproblemen of wisselende stemmingen. De meeste patiënten die met slaapproblemen bij de huisarts komen, krijgen slaapmedicatie voorgeschreven. Psychologische- of gedragsinterventies zijn effectiever maar worden zelden toegepast. De afdeling Klinische Psychologie van de VU heeft een internetcursus ontwikkeld voor de behandeling van slaapproblemen die uit vijf lessen bestaat. In het huidige onderzoek wordt nagegaan in hoeverre deze cursus kosteneffectief is wanneer deze wordt aangeboden met begeleiding van een POH-GGZ in de huisartspraktijk. In totaal worden 160 mensen met een slaapstoornis geïncludeerd. De deelnemers krijgen vragenlijsten voorgelegd bij aanvang, na 8 weken, 6 en 12 maanden. We meten de slaap zelf (dmv dagboek), de slaapkwaliteit, gebruik van slaapmedicatie, functioneren tijdens de dag, moeheid, gebruik van zorg, en werkproductiviteit. Het project duurt vier jaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze eerste twee jaar van het project heeft de nadruk gelegen op de voorbereiding van het onderzoek. Het protocol van de studie is uitgewerkt. Wij zijn hierbij geholpen door een panel van circa 10 ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen hebben ook geholpen om de interventie aan te passen (onder andere met filmpjes). Inmiddels heeft het project medisch-ethische toetsing doorstaan en is het protocol, in manuscriptvorm, gepubliceerd in BMC Psychiatry. Daarnaast hebben we een website ontwikkeld (www.i-sleep.nl), huisartsenpraktijken geworven, en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) getraind in het gebruik van de online interventie. De inclusie van patiënten is in september 2015 gestart. Inmiddels hebben wij 61 van de 160 patienten geincludeerd. Helaast loopt dit achter bij de planning. We proberen nu, aan de hand van verschillende strategieen, deze achterstand weg te werken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUMMARY

OBJECTIVE: The objective of this superiority trial is to establish the cost-effectiveness of a guided web-based CBT intervention in comparison to care-as-usual for patients with insomnia in general practice

HYPOTHESIS: We expect the intervention to be effective on sleep and day-time consequences and more cost-effective than care-as-usual.

STUDY DESIGN: Randomized (individual level) clinical trial in general practice

STUDY POPULATION: Adults with a DSM-5 insomnia disorder

INTERVENTION: Guided web-based CBT intervention for insomnia

OUTCOME MEASURES: sleep quality (primary), sleep estimates (from sleep diary), sleep medication, day time consequences, depression, health care use, work productivity

SAMPLE SIZE: 2*80 patients

ANTICIPATED HEALTHCARE EFFICIENCY GAIN: potential cost-savings of new intervention (societal perspective) 367.827.566 euro’s

TIME SCHEDULE: 4 years

 

SAMENVATTING

Achtergrond: In Nederland krijgen de meeste patienten die met slaapproblemen bij de huisarts komen slaapmedicatie voorgeschreven. Gedragsinterventies (psycho-educatie, gedragsmatige en cognitieve interventies) zijn effectiever. Zij worden zelden toegepast. In het huidige voorstel staat een internetcursus (6 weken) voor de behandeling van een slaapstoornis centraal.

Doel: het testen van de kosten-effectiviteit van een internetcursus voor mensen die op consult komen bij hun huisarts en last hebben van slaapproblemen.

Design van de studie: een gerandomiseerde studie in de huisartspraktijk waarbij mensen gerandomiseerd worden naar de internet interventie of naar de gangbare zorg van de huisarts

Deelnemers: alle volwassen patienten die lijden aan een slaapstoornis zoals gedefinieerd in de DSM-5

Interventie: de internetcursus is ontwikkeld door de VU en bestaat uit 6 lessen. Patienten ontvangen iedere week feedback op het huiswerk door de POH-GGZ die werkzaam is in de huisartspraktijk

Uitkomstmaten: de primaire uitkomstmaat is slaapkwaliteit. Daarnaast zal gekeken worden naar: andere slaapmaten, slaapmedicatie, functioneren tijdens de dag, moeheid, gebruik van zorg, werkproductiviteit

Aantal patienten: 2 * 80

Verwachtte efficiency winst: potentiele kostenreductie van de nieuwe interventie van 367.827.566 euro’s

Duur project: 4 jaar

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website