Projectomschrijving

Slaapproblemen komen veel voor in de bevolking. Bij een slaapstoornis hebben mensen ook overdag klachten zoals moeheid, concentratieproblemen of wisselende stemmingen. De meeste patiënten die met slaapproblemen bij de huisarts komen, krijgen slaapmedicatie voorgeschreven. Psychologische- of gedragsinterventies zijn effectiever maar worden zelden toegepast. De afdeling Klinische Psychologie van de VU heeft een internetcursus ontwikkeld voor de behandeling van slaapproblemen die zes weken duurt. In het huidige onderzoek wordt nagegaan in hoeverre deze cursus kosten-effectief is wanneer deze wordt aangeboden met begeleiding van een POH-GGZ in de huisartspraktijk. In totaal worden 160 mensen met een slaapstoornis geïncludeerd. De deelnemers krijgen vragenlijsten voorgelegd bij aanvang, na 8 weken, 6 en 12 maanden. We meten de slaapkwaliteit, slaapmedicatie, functioneren tijdens de dag, moeheid, gebruik van zorg, en werkproductiviteit. Het project duurt vier jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website