Projectomschrijving

Doel

Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van oefentherapie toegevoegd aan de huisartsbehandeling vergeleken met alleen huisartsbehandeling bij nieuwe patiënten met heupartrose in de huisartsenpraktijk.

Werkwijze

210 patiënten van 45 jaar of ouder die hun huisarts consulteren voor een nieuwe episode van heupartrose doen mee. Deze patiënten komen in twee groepen door middel van een loting (de huisarts, de patiënt, de onderzoeker weet niet in welke groep de patiënt komt). De patiënten in groep 1 ontvangen oefentherapie begeleid door een fysiotherapeut naast de huisartsenzorg. Groep 2 ontvangt alleen huisartsenzorg. De pijn en functie van de heup(en) worden gemeten gedurende 12 maanden. Ook worden alle kosten gerelateerd aan de heupklachten geïnventariseerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC te Rotterdam. De resultaten van het onderzoek worden verwacht eind 2012/begin 2013.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website