Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel mensen tussen de 45 en 70 jaar met knieklachten hebben een scheur in hun meniscus, de schokdemper van de knie.. Het is echter onduidelijk of de klachten wel worden veroorzaakt door de meniscusscheur, of bijvoorbeeld door beginnende slijtage. Daarom is het waarschijnlijk niet nodig om een kijkoperatie te doen en kan fysiotherapie de knieklachten verhelpen.

Het doel van dit onderzoek is om het effect en de kosten van beide behandelingen (kijkoperatie en fysiotherapie) met elkaar te vergelijken.

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat patiënten net zoveel verbetering ervaren van fysiotherapie als van een operatie. Daarbij zijn de totale kosten, bestaande uit zorgkosten en maatschappelijke kosten, lager voor de groep die fysiotherapie kreeg.

 

Uit de resultaten van dit onderzoek concluderen wij dat fysiotherapie een goede optie is als eerste keuze in de behandeling van patiënten met een meniscusscheur.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De antwoorden op onze 3 onderzoeksvragen:

 

1. Na 2 jaar vonden we dat fysiotherapie even effectief is als een meniscusoperatie bij patiënten tussen 45 en 70 jaar met een meniscus scheur zonder slotklachten.

 

2. Na 2 jaar vonden we geen verschil tussen de groepen in de ontwikkeling van artrose. Dit verschil kan nog toenemen in de komende jaren waarbij een snellere toename van artrose in de operatie groep verwacht wordt.

 

3. De totale maatschappelijke en gezondheidskosten in de fysiotherapiegroep waren gemiddeld per patiënt ruim €2000 lager dan die in de operatie groep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND: Current standard treatment of symptomatic non-obstructive meniscal tears in older patients is surgery. Annual costs are 33 million Euros in this patient group (N=15.000) in the Netherlands. Nevertheless, evidence lacks to support its superiority over conservative treatment. When conservative treatment is non-inferior to surgery, this strategy alone could save over 12 million Euros on an annual basis.

We therefore risk large healthcare inefficiency, since these patients are treated surgically. The financial benefits of conservative treatment might even be enhanced by an anticipated decrease in the progression to knee osteoarthritis, since fewer knee arthroplasties would be necessary. This could spectacularly decrease the annual cost spent on knee surgeries even further.

 

OBJECTIVE: To assess the effectiveness and cost-effectiveness of surgery versus conservative treatment for non-obstructive, symptomatic meniscal tears in patients over 50 years. We aim improvement of physical function and efficiency of healthcare.

 

HYPOTHESIS: We assume equal improvement of physical function in both groups and reduced costs with conservative treatment.

 

STUDY DESIGN: Non-inferiority multicenter RCT, conducted by the Orthopaedic Consortium Mid-West Netherlands and performed in 6 Clinics, including 2 Academical, with an economic analysis alongside the study.

 

STUDY POPULATION: We will include 402 patients between 50 and 70 years with MRI-confirmed symptomatic, non-obstructive meniscal tears. Block randomization will be done web-based.

 

INTERVENTION: Arthroscopic partial meniscectomy is performed in day-care by an orthopaedic surgeon experienced in arthroscopic surgery.

 

CONTROL: 2 sessions physical therapy for 8 weeks and a home exercise program. If afterwards symptoms persist or increase, patients can undergo a delayed arthroscopic partial meniscectomy.

 

OUTCOME: Primary outcome will be physical function, measured with the Dutch validated International Knee Documentation Committee score, measured at baseline and after 2 years.

 

SAMPLE SIZE: Two groups of 201 patients are needed to prove non-inferiority of conservative therapy.

 

COST-EFFECTIVENESS AND BUDGET IMPACT ANALYSIS: We will perform a cost-effectiveness and cost-utility analysis from societal perspective alongside the clinical trial. All relevant costs will be measured, valued and analysed. Cost-effectiveness ratios and planes will be established using bootstrapping techniques (5000 replications).

A Budget Impact Analysis will be performed from societal, government and insurer perspective.

 

TIME SCHEDULE: study duration 48 months

 

 

SAMENVATTING

De standaard behandeling van symptomatische, niet-obstructieve meniscus scheuren bij oudere patiënten is chirurgie, met jaarlijkse kosten van 33 miljoen Euro in deze groep (n=15.000) in Nederland. De meerwaarde ten opzichte van conservatieve therapie is echter nooit aangetoond. Indien conservatieve therapie even effectief is als chirurgie, kan dit minstens 12 miljoen euro per jaar besparen. Er is dus kans op een groot doelmatigheidsprobleem.

De jaarlijkse kosten voor knie chirurgie kunnen nog veel verder dalen door een mogelijke afname in de ontwikkeling tot artrose met conservatieve behandeling.

 

DOEL: Het bepalen van effectiviteit en kosteneffectiviteit van chirurgie en conservatieve therapie van niet-obstructieve meniscus letsels met als doel het verbeteren van fysiek functioneren en doelmatigheid van zorg.

 

HYPOTHESE: We verwachten een gelijke verbetering in fysiek functioneren tussen beide groepen en een afname van kosten in de conservatieve groep.

 

STUDIE OPZET: Non-inferiority multicenter RCT, opgezet door het Onderzoeksconsortium Orthopedie Midden-West Nederland en uitgevoerd in 6 ziekenhuizen, waarvan 2 academische centra.

 

POPULATIE: 402 patiënten tussen de 50 en 70 jaar met een MRI-aangetoonde symptomatische, niet-obstructieve meniscusscheur.

 

INTERVENTIE: arthroscopische partiële meniscectomie uitgevoerd door een arthroscopie ervaren orthopedisch chirurg.

 

CONTROLE: 2 sessies fysiotherapie voor 8 weken en een thuis oefenprogramma. Patiënten kunnen alsnog geopereerd worden indien symptomen aanhouden of toenemen.

 

UITKOMSTMATEN: Primaire uitkomstmaat is fysiek functioneren, gemeten met patiënt gerapporteerde International Knee Documentation Committee score.

 

SAMPLE SIZE: 2 groepen van 201 patiënten zijn nodig om non-inferiority van conservatieve therapie aan kunnen tonen.

 

KOSTENEFFECTIVITEIT EN BUDGET IMPACT ANALYSE:

Kosteneffectiviteit en kostenutiliteit analyses zullen uitgevoerd worden vanuit maatschappelijk perspectief. Alle relevante kosten zullen worden gemeten, gewaardeerd en geanalyseerd. Kosteneffectiviteit ratio’s en grafieken zullen worden geschat en gepresenteerd met behulp van bootstrapping technieken (5000 replicaties). Een BIA zal worden uitgevoerd vanuit maatschappelijk, overheid en zorgverzekeraar perspectief.

 

Tijdpad: duur studie 48 maanden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website