Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: CYP2C19 genotype–guided antiplatelet therapy in ST-segment elevation myocardial infarction patients—Rationale and design of the Patient Outcome after primary PCI (POPular) Genetics study
Auteur(s): Thomas O. Bergmeijer, MD, Paul W.A. Janssen, MD, Jurjan C. Schipper, MD, Khalid Qaderdan, MD, Maycel Ishak, MD, Rianne S. Ruitenbeek, BSc, Folkert W. Asselbergs, MD, PhD, FESC, Arnoud W.J. van ‘t Hof, MD, PhD, Willem J.M. Dewilde, MD, Fabrizio Spanó, MD, Jean-Paul R. Herrman, MD, PhD, Johannes C. Kelder, MD, PhD, Maarten J. Postma, PharmD, PhD, Anthonius de Boer, MD, PhD, Vera H.M. Deneer, PharmD, PhD, and Jurriën M. ten Berg, MD, PhD, FESC, FACC
Tijdschrift: American Heart Journal
Start- en eindpagina: 16 - 22

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website